வேலு நாச்சியரின் அஞ்சல் முத்திரை

0
1201

இந்தியாவில் பிரித்தானியர்களிடமிருந்து சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முதல் ராணி வேலு நாச்சியார் ஆவார். 1780 ஆம் ஆண்டில் மருது சகோதரர்களுக்கு நாட்டை நிர்வகிக்க அவர் அதிகாரங்களை வழங்கினார். வேலு நாச்சியார் 1796 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 25 ஆம் தேதி ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து இறந்தார்.2008 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 அன்று, அவரது பெயரில் ஒரு நினைவு அஞ்சல் முத்திரை வெளியானது.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here